Title: Antonín Máša - dramatik
Other Titles: Antonín Máša - playwright
Authors: Schneiderová, Karolína
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24242
Keywords: Antonín Máša;drama;film;nová vlna;analýza;rváč
Keywords in different language: Antonín Máša;drama;film;new wave;analysis;brawler
Abstract: Diplomová práce pojednává o životě a tvorbě Antonína Máši. Práce je primárně zaměřena na divadelní práce, sekundárně se zabývá také filmem. První kapitola je sondou do života a tvorby tohoto autora. Druhá část je zaměřena na Antonína Mášu jako autora "nové vlny" československého filmu. Následující kapitola sleduje představení jednotlivých her, předposlední pak analyzuje vybrané divadelní hry: Rváč, Mrtvá živá voda a Zpověď dítěte svého věku. Závěrečná kapitola je pokusem o zařazení her do kontextu dramatu 90. let 20. století, opírá se jak o představení poetiky dramatické tvorby od roku 1968 do roku 1989, tak o divadlo v devadesátých letech.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on life and work of Antonín Máša. This thesis primarily focuses on his dramatic works and their analysis, secondarily deals with his film works. The first chapter pursues author´s personality and works. The second part is focused on Antonín Máša as an author of "new wave" of the Czechoslovak film. The following chapter focuses on introduction of his stage plays. The penultimate section analysis selected stage plays: Rváč, Mrtvá živá voda and Zpověď dítěte svého věku. The final chapter attempts to inclusion author´s stage plays to a broader framework of dramas in the nineties. This chapter is based on introduction of dramas from seventies until 1989 and situation in dramas in nineties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Karolina Schneiderova.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
schneiderova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce194,22 kBAdobe PDFView/Open
schneiderova_novotny.pdfPosudek oponenta práce45,47 kBAdobe PDFView/Open
schneiderova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce52,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.