Title: Využití populárních knih pro mládež k rozvíjení řečových dovedností
Other Titles: Using Popular Books for Young Adults to Develop Speaking Skills
Authors: Bečvářová, Hana
Advisor: Lišková Libuše, Mgr. M.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24270
Keywords: literatura;populární knihy;řeč;učebnice;řečové dovednosti;materiály;řečové aktivity
Keywords in different language: literature;popular books;speaking;textbooks;speaking skills;materials;speaking activities
Abstract: Tématem této diplomové práce jsou možnosti využití literatury, specificky knih pro mladé dospívající. Cílem práce je prozkoumání potencionálu tohoto druhu textu s možností využití při výuce cizího jazyka k rozvíjení řečových dovedností. Na teoretické možnosti užití literatury navazuje samostatný výzkum a jeho výsledky. Závěry naznačují, že potenciál užití literatury ve výuce může mít za určitých podmínek významný dopad na rozvíjení řečových dovedností.
Abstract in different language: The thesis deals with the use of literature, more precisely popular books for young adults. Its aim is to investigate the potential of this kind of text with possible use in teaching of foreign language. The theoretical description of the use of literature is followed the research itself and the research analysis. The result of the research shows that potential of literature can have a significant impact to develop speaking skill under suitable conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Becvarova_Graduate Thesis.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Becvarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce329,78 kBAdobe PDFView/Open
Becvarova - LL - ved.pdfPosudek vedoucího práce611,91 kBAdobe PDFView/Open
Becvarova - DH - opon.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.