Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVančurová, Lenka
dc.date.accepted2016-5-23
dc.date.accessioned2017-02-21T09:46:07Z-
dc.date.available2013-12-6
dc.date.available2017-02-21T09:46:07Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-6-30
dc.identifier59999
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24272
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na aspekty ovlivňující osvojování anglické slovní zásoby. Dále se práce zabývá strategiemi učení se slovní zásoby, které mohou žákům usnadnit a zefektivnit učební proces. Práce sestává z teoretické a praktické části. Teoretická část slouží jako podklad pro uskutečnění výzkumu prezentovaného v praktické části. Hlavním cílem praktické části bylo zjistit, jak často žáci dvou vybraných středních škol využívají strategií učení při osvojování nových slovíček a jestli se vyskytují rozdíly ve frekvenci používání strategií učení na základě věkové odlišnosti žáků. Dále se výzkum snaží zmapovat míru motivace žáků a jejich vztah k anglickému jazyku a osvojování nové slovní zásoby.Výsledky ukázaly, že žáci nevyužívají strategií učení příliš často. V práci je kladen důraz na individuální rozdíly mezi jednotlivými žáky. Poukázáno je především na fakt, že učitelé by neměli žákům pouze zprostředkovávat učivo a předávat znalosti, ale zaměřit se také na poskytování rad, jak se mohou žáci efektivněji učit, aby se stali autonomními a schopnými naplánovat si proces učení i mimo školní prostředí.cs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosvojování slovní zásobycs
dc.subjectslovní zásobacs
dc.subjectstrategie učenícs
dc.subjectmotivace k učenícs
dc.subjectpaměťcs
dc.subjectzapisování slovíčekcs
dc.subjectvýběr slovíčekcs
dc.subjectučenícs
dc.titleTipy a rady jak se učit a procvičovat anglickou slovní zásobucs
dc.title.alternativeTips and advice for learning and practising English vocabularyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on a number of aspects influencing the process of learning new vocabulary.Furthermore, the thesis deals with strategies which can help students facilitate the process of learning new vocabulary. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part serves as a basis for the practical part. The main purpose of the practical part was to find out how often the learning strategies are used among the respondents from two selected secondary schools and if there are any differences in frequency of using the strategies on the basis of students' age. Next, the aim of the research was to find out how much the students are motivated to learn English and what their relationship to the English language is. The results have shown the lower frequency of using learning strategies. The thesis highlights the importance of the differences between individual learners. It emphasizes the fact that teachers should not provide students only with knowledge and content, but they should focus also on giving tips how to learn more effectively so that students can become more autonomous and independent outside the classroom.en
dc.subject.translatedlearning vocabularyen
dc.subject.translatedvocabularyen
dc.subject.translatedlearning strategiesen
dc.subject.translatedmotivation for learningen
dc.subject.translatedmemoryen
dc.subject.translatedrecording vocabularyen
dc.subject.translatedselecting vocabularyen
dc.subject.translatedlearningen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_LENKA_VANCUROVA.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
Vancurova - GK - ved.pdfPosudek vedoucího práce535,42 kBAdobe PDFView/Open
Vancurova - JQ - opon.pdfPosudek oponenta práce748,06 kBAdobe PDFView/Open
Vancurova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce280,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.