Title: Mobilní aplikace ve výuce anglického jazyka
Other Titles: Mobile applications in English language learning/teaching
Authors: Krauzová, Marcela
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24278
Keywords: mobilní aplikace;mobilní výuka;mobilní zařízení;výuka jazyka za pomoci mobilních zařízení;model byod;neformální učení;autonomie žáka;domácí úkoly
Keywords in different language: mobile application;mobile learning;m-learning;mobile devices;mobile assisted language learning (mall);bring your own device model (byod);informal learning;learner autonomy;extraclass work
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím mobilních aplikací ve výuce anglického jazyka. Teoretická část seznamuje čtenáře se základní terminologií a objasňuje důvody pro zapojení mobilních technologií do vyučovacího procesu. Důraz je kladen především na vymezení vlastností vyučování založeného na mobilních technologiích, a dále na problematiku domácích úkolů ve výuce. Tato část také slouží jako teoretický rámec pro následný výzkum. Praktický výzkum, který proběhl na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni, byl proveden pomocí dotazníkové metody. Dotazník se zaměřil na postoj studentů k domácím úkolům zadávaným prostřednictvím mobilní aplikace. Díky mobilní aplikaci byla také získána data o plnění úkolů a tato data byla následně analyzována. Dále byl zjištěn pohled učitele na využití mobilní aplikace ve vyučovacím procesu. Výsledky výzkumu jsou graficky zpracovány a okomentovány. V závěru práce jsou navrženy možné implikace pro výuku anglického jazyka, dále jsou zmíněna omezení výzkumu a také možnosti jeho dalšího rozšíření. Výzkum naznačil, že mobilní aplikace mohou být efektivním nástrojem ve výuce anglického jazyka pro obě zúčastněné strany, avšak je třeba respektovat potřeby studentů a zavést vzájemně vyhovující pravidla.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of implementation of mobile applications in English language teaching. The theoretical chapter explains the reasons for application of mobile technology into teaching process. The greatest importance is put on the characteristics of mobile learning and extraclass work. The research, which was carried out at Gymnázium Františka Křižíka in Plzeň, is described in the practical part of the thesis: Methods of questionnaire, analyses of collected data were use to explore students' attitude to extraclass work realized by the means of mobile application, their preferences and real participation in extraclass work based on mobile technology. Moreover, the teacher's point of view on implementing mobile technology was obtained through the means of structured interview with an ESL teacher. The results of the research are presented in graphs and a table with further comments. Based on the findings, implications for teaching are summarized and recommendations are suggested for effective implementation of mobile devices in extraclass work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diploma thesis_M_Krauzova.pdfPlný text práce3,78 MBAdobe PDFView/Open
Krauzova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce290,43 kBAdobe PDFView/Open
Krauzova - GK - ved.pdfPosudek vedoucího práce462,57 kBAdobe PDFView/Open
Krauzova - JQ - opon.pdfPosudek oponenta práce788,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.