Title: Hodnocení aplikací na mobilní zařízení zaměřující se na samostatné studium slovní zásoby v anglickém jazyce
Other Titles: Evaluation of Mobile Applications Designed for Independent Study of English Vocabulary
Authors: Dupalová, Petra
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24285
Keywords: mobilní vzdělávání;mobilní aplikace;esl aplikace;samostatné studium;slovní zásoba;osvojování;procvičování;hodnocení a implikace
Keywords in different language: mobile learning;mobile applications;esl applications;independent study;vocabulary;acquisition;practice;evaluation and implication
Abstract: Diplomová práce se zabývá hodnocením aplikací na mobilní zařízení zaměřující se na samostatné studium slovní zásoby v anglickém jazyce. Teoretická část se podrobněji zabývá principy, které by se měly dodržovat při osvojování si anglických slovíček a zároveň principy, které by se měly dodržovat při procvičování. Teoretická část také projednává samostatné studium a blíže specifikuje mobilní vzdělávání. Nakonec teoretická část projednává využití ESL aplikací při osvojování si slovní zásoby. Praktická část zahrnuje samotné hodnocení devíti vybraných aplikací a cílem bylo zjistit, do jaké míry se aplikace řídí metodickými principy pro efektivní studium a procvičování slovní zásoby v anglickém jazyce. Práce nadále obsahuje návrhy, které mohou učitelé zahrnout při vyučování slovní zásoby v anglickém jazyce.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of using mobile applications as a tool for independent study of English vocabulary. The theoretical part presents overview of effective learning strategies and stages of practice in relation to vocabulary learning. The background chapter also focuses on principles of autonomous learning and takes closer look at what mobile learning is. At last, the background chapter touches upon the principles of utilizing ESL applications within vocabulary learning. The conducted research, realized by the means of evaluation is introduced in the second part of the thesis. The research evaluates nine applications, which focus on learning English vocabulary.The aim was to find out to what extent the applications follow the methodological principles of effective learning strategies and practice. In conclusion, based on the results of the research, pedagogical implications are suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Graduate Thesis_Petra Dupalova.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
Dupalova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce318,36 kBAdobe PDFView/Open
Dupalova - GK - ved.pdfPosudek vedoucího práce503,68 kBAdobe PDFView/Open
Dupalova - NS - opon.pdfPosudek oponenta práce894,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.