Title: Rozvoj kompetence k učení mimořádně nadaných dětí na vybraných NŠ v Karlovarském kraji
Other Titles: Development of competence learning extraordinarily talented children of primary schools in region Karlovy Vary
Authors: Ďurkovová, Pavla
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Referee: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24305
Keywords: talent;nadání;nadané děti;kompetence;učení;základní škola
Keywords in different language: talent;talented children;competence;learning;primary school
Abstract: Ve svém výzkumu jsem zjistila, že připravenost škol v Karlovarském kraji na rozvoj kompetencí k učení u mimořádně nadaných žáků není příliš dobrá a vykazuje nedostatky. Na druhé straně jsou lidé, učitelé, ředitelé škol, rodiče, kteří mají zájem tuto situaci řešit a zlepšit. Nadané děti, to je téma radostné a zajímavé, v poslední době se o něm hodně píše i diskutuje. Mnoho učitelů i poradců v této oblasti ještě tápe, někteří se tomuto tématu vyhýbají, ale narůstá počet odborníků z řad pedagogů i psychologů, kteří se této problematice věnují a mají zájem zlepšit povědomí odborné i široké veřejnosti o fenoménu nadaných dětí. Péče o nadanou populaci je součástí vzdělávací politiky vyspělých států. Je to v zájmu nejen samotných nadaných jedinců, ale i v zájmu celé společnosti. Proto je důležité učitele na práci s nadanými dětmi připravit a věnovat této problematice více času i pozornosti.
Abstract in different language: In my research I found that readiness for developing qualification for teaching especially talented pupils in Karlovy Vary region is not satisfactory. I identified some gaps however there are some teachers, headmasters and parents who are interested in solving and improving this situation. Talented children - it is a pleasant and interesting subject. Last time I discussed and wrote about it. Many teachers and advisors in this branch are in the dark about it. Some of them avoid this subject but a few educationalists and psychologists who are keen on these problems are increasing and they would like to develop a better opinion from the public about talented children. Taking care of talented children is a part of education in developing countries. It is in the interest not only among talented children , but in the whole society. That is why it is important to prepare teachers for work with talented children and to spend more time and attention dealing with these problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Durkovova VP0002.pdfPosudek vedoucího práce117,04 kBAdobe PDFView/Open
Durkovova OP0001.pdfPosudek oponenta práce253,8 kBAdobe PDFView/Open
Durkovova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce36,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.