Title: Můj mikrosvět-objekt a soubor 7 obrazů (libovolná technika)
Other Titles: My microworld-object and a set of 7 paintings (free technique)
Authors: Janoušková, Barbora
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Lukavský Jindřich, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24317
Keywords: akční malba;sebepoznání;vnitřní svět;sedm smrtelných hříchů
Keywords in different language: action painting;self-knowledge;inner world;seven deadly sins
Abstract: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, praktické a teoretické. Praktická část obsahuje jeden prostorový objekt a sérii sedmi obrazů, přičemž každý obraz představuje jeden ze sedmi smrtelných hříchů. Při tvorbě těchto obrazů bylo cílem zachytit můj vnitřní pohled a prožitek vztahující se ke konkrétnímu hříchu, který obraz zachycuje. Teoretická část práce, včetně inspiračních zdrojů, je orientována na problematiku sedmi smrtelných hříchů, a to jak z hlediska historie, tak z pohledu výtvarného umění. Dále pak na proces tvorby, interpretaci jednotlivých děl a v neposlední řadě na sebepoznání neboli odhalení svého vnitřního "Já" v obrazech.
Abstract in different language: My bachelor thesis is composed from two parts - practical and theoretical. The practical part contains one spatial object and the series of seven pictures. Each of these pictures represents one of the seven deadly sins. The objective in creating of pictures was to express my inner view and the enjoyment related to the particular sin which is expressed by particular picture. The theoretical part of this work, including sources of inspiration, focuses on the issues of the seven deadly sins, both from the historical and the fine art perspective. The work also focuses on the process of creation of individual works and their interpretation and last but not least the topic of self-knowledge or revealing your inner self in the pictures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bara Janouskova-Bakalarska prace 2015.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Janouskova Barbora_vedouci_Polacek_2016.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Janouskova Barbora_oponent_Lukavsky_2016.pdfPosudek oponenta práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Janouskova Barbora_2016.pdfPrůběh obhajoby práce368,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.