Title: Krása levitace - cyklus fotografií
Other Titles: The beauty of levitation-series of photographs
Authors: Burešová, Tereza
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24327
Keywords: fotografie;levitace;photoshop;stylizace;série
Keywords in different language: photo;levitation;photoshop;stylization;series
Abstract: Tato práce se skládá z praktické a teoretické části. Praktická část obsahuje deset fotografií na téma krása levitace. V této části jsem se pokusila zachytit snovou realitu jako opak dnešní doby plné krutosti a násilí. Snažila jsem se ukázat, jakou svobodu tvorby nám poskytuje digitální fotografie a jaká kouzla je možné tvořit. Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. Začínám tím, co mě inspirovala k vytvoření této série, potom postupně představuji pár českých fotografů, kteří mě silně v mé práci ovlivnili. Dále v krátkosti zabíhám do historie fotografie a fotografických úprav. Popisuji veškerou techniku a postupy, které jsem při focení používala. A v poslední části bod po bodu rozebírám jednotlivé fotografie.
Abstract in different language: This undergraduate thesis consists of a practical and a theoretical part. The practical part includes ten photographs, which topic is a beauty of levitation. In this part I attempted to capture the reality of dreaming as an opposite of contemporary times full of violence and cruelty. I tried to show the freedom of creation a digital photograph offers us and what magic we can create with it. The theoretical part is divided into several chapters. I begin with what inspired me to create this series, then I introduce couple of Czech photographers who strongly influenced me in my thesis. Next I deal shortly with the history of photograph and photo editing. I describe all methods and techniques I used when taking my photographs. In the last part of my thesis I analyse each of the photographs stepbystep.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B.P. Tereza Buresova, Krasa Levitace.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Buresova Tereza_2016.pdfPrůběh obhajoby práce366,69 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Buresova Tereza_vedouci_Masek_2016.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Buresova Tereza_oponent_Komzakova_2016.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.