Title: Velkoformátové kresby na historizující témata
Authors: Korec, Lukáš
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Vančát Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24329
Keywords: historické náměty;vývoj české kultury;velkoformátová kresba;figurální kresba
Keywords in different language: historical themes;evolution of czech culture;large format drawing;figural drawing
Abstract: Bakalářská práce obsahuje soubor sedmi velkoformátových kreseb o rozměrech 120 x 200 cm, vypracované černým a slonovinovým suchým pastelem na šedivě našepsovaný papír, jejichž námětem jsou historické okamžiky významné z hlediska formování a vývoje českého kulturního prostředí. Samotné kresby jsou zde také podloženy teoretickou studií, zaměřenou na vývoj historických námětů v průběhu dějin umění a jejich umístění do historicko-kulturního kontextu, dále na technickou a uměleckou stránku vypracování, jako je užití figur či materiálu a v nepolední řadě právě na správný výběr okamžiků a objasnění jejich významu a formy mého podání založených na literární rešerši a vlastní znalosti.
Abstract in different language: Qualification work consists of seven 120 x 200 cm format drawings that are made by black and ivory pastel on paper painted in grey as background and have historical situations important for forming of and development of czech cultural environment. The final drawings are based on theoretical study focusing on evolution of historical themes in art and puting it in historical and cultural contexts, on technical and artistic elements used, such as figures and materials, and mainly on the explenation of the reasons which led me to choose the motives and the form I ended up with, both derived from professional literature and my own knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Korec Lukas_vedouci_Polacek_2016.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Korec Lukas_oponent_Vancat_2016.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Korec Lukas_2016.pdfPrůběh obhajoby práce399,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.