Title: Zrcadlení - Cyklus abstraktních fotografií
Other Titles: Mirroring - An abstract photography cycle
Authors: Zůzová, Michaela
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Lukavský Jindřich, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24330
Keywords: fotografie;abstrakce;zrcadlení;grafické editory;berlín
Keywords in different language: photo;abstraction;mirroring;graphics editors;berlin
Abstract: Výstupem této bakalářské práce je cyklus dvanácti abstraktních fotografií o rozměrech 60 x 40 cm, inspirovaných městskou architekturou a krajinou, konkrétně Berlínem. Základním prvkem fotografií je zrcadlení v symetrických kompozicích. Cyklus je rozdělen na dvě poloviny a to na barevnou a černobílou. Teoretická část práce popisuje pojem fotografie, věnuje se abstraktnímu umění a abstraktní fotografii a jako příklad udává několik českých a zahraničních autorů, včetně těch, jimiž jsem se nechala inspirovat. Poslední část práce obsahuje popis vlastní tvorby; nápad, použité fotografické techniky, postupy a závěrečnou počítačovou stylizaci.
Abstract in different language: Outcome of this final thesis is a series of twelve abstract photographies in 60 x 40 cm format that are inspired by landscape and city architecture particulary Berlin's. Main element is mirroring in symetrical compositions. The cycle is divided into two parts, first being colorful and the second is monochromatic. Theoretical part of this thesis describes the term photography and it revolves around abstract art and photography and as an example mentions few of czech and foreign authors, mainly those that I have been inspired by. Last part includes describtion of my own work, ideas, photography techniques used, development progress and final computer stylization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Zuzova BP-Zrcadleni, cyklus abstraktnich fotografii.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Zuzova Michaela_vedouci_Masek_2016.pdfPosudek vedoucího práce940,46 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Zuzova Michaela_oponent_Lukavsky_2016.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Zuzova Michaela_2016.pdfPrůběh obhajoby práce553,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.