Title: Rozdíly v kondiční přípravě v kickboxu mezi rekreačním kickboxerem a závodníkem během přípravného a předzávodního období
Other Titles: Differences in fitness training in Kickboxing between amateur kickboxer and compentitive kickboxer during practise and pre-fighing period
Authors: Šimek, Lukáš
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24350
Keywords: kickbox;kondiční příprava;přípravné období;předzávodní období;testování;sportovní výkon v kickboxu
Keywords in different language: kickbox;fitness training;preparatory period;pre-race period;testing;sports performance in kickboxing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozdílem v kondiční přípravě v přípravném a předzávodním období v kickboxu. Práce je zaměřená na testování a srovnání kondiční přípravy a kondiční úrovně mezi rekreačním kickboxerem a závodníkem. Vlastní testování probíhalo v tělocvičně a na atletické dráze za standardních podmínek. Jednalo o baterii osmi testů, zjišťující převážně vytrvalostní, rychlostní a silové schopnosti. Testování se zúčastnilo celkem 16 kickboxerů z klubu Atom Gym Plzeň, kteří se zúčastnili všech testů v přípravném i předzávodním období. Získaná data byla použita k zjištění rozdílu v kondici mezi závodními a rekreačními kickboxery.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the difference between fitness training during an offseason and training during pre-fight period in kick box. The thesis focuses on a testing a comparing of a fitness level between an amateur and a professional kickboxer. The testing took place in a gym and on an athletic track during standard conditions. Testing consisted of eight tests focused on endurance, quickness and power abilities. Sixteen kickboxers from Atom Gym club Plzeň attended the testing. They underwent all tests during both periods. The obtained data was used to define a difference in fitness condition between professional and amateur kickboxers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simek Lukas BP 2015.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
SIMEK - OP.pdfPosudek oponenta práce164,14 kBAdobe PDFView/Open
SIMEK L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce130,02 kBAdobe PDFView/Open
SIMEK L..pdfPrůběh obhajoby práce57,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.