Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorDlauhá, Kristýna
dc.contributor.refereeValach Petr, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-27
dc.date.accessioned2017-02-21T09:47:44Z-
dc.date.available2015-6-15
dc.date.available2017-02-21T09:47:44Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-15
dc.identifier65408
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24362
dc.description.abstractTéma bakalářské práce je Longitudinální analýza pohybových předpokladů dětí v letech 2010 - 2015. V teoretické části popisuji mladší školní věk, motorické schopnosti a jejich rozvoj. Praktická část obsahuje průběh výzkumu, výzkumný vzorek, testové metody a především zpracování a interpretaci výsledků výzkumu.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotorické schopnosti v mladším školním věkucs
dc.subjectdtm 6 18cs
dc.subjectpohybové předpokladycs
dc.titleLongitudinální analýza pohybových předpokladů dětí v letech 2010 - 2015cs
dc.title.alternativeLongitudinal analysis of the physical assumptions of children in years 2010 - 2015en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedTopic of this bachelor thesis is Longitudinal analysis of the physical assumptions of children in years 2010 - 2015. In the theoretical part is described younger school age, motor skills a their development. The practical part contains research process, researchers sample, methods and primaly procesing and interpretation of the research results.en
dc.subject.translatedmotor skills at younger school-aged childrenen
dc.subject.translateddmt 6 - 18en
dc.subject.translatedphysical assumptionsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna-Dlauha_BP2016.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
DLAUHA K. - OP.pdfPosudek oponenta práce227,12 kBAdobe PDFView/Open
DLAUHA K..pdfPrůběh obhajoby práce54,44 kBAdobe PDFView/Open
DAUHA K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce191,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.