Title: Vliv rodinného a fotbalového prostředí na vývoj kariéry hráčů výkonnostního fotbalu
Other Titles: The influence of family and football environment on the career development of amateur to semi-professional players
Authors: Denk, Milan
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24370
Keywords: hráči výkonnostního fotbalu;vývoj sportovní kariéry;dotazník-anketa;fotbalové a rodinné prostředí;plzeňský region
Keywords in different language: performance football players;development of sports career;questionnaire-survey;football and family environment;region of pilsen
Abstract: Teoretická část práce charakterizuje obecně sport, fotbalové, rodinné a školní prostředí. Dále je diskutováno o psychologii a její úloze ve fotbale a také o současném životním stylu dětí a mládeže s odklonem od pohybových aktivit. V praktické části práce jsou vyhodnoceny a následně diskutovány výsledky, na jejichž základě jsou popsány charakteristiky vývoje sportovní kariéry hráčů výkonnostního fotbalu v kontextu rodinného a fotbalového prostředí především v plzeňském regionu. V závěru dokumentu jsou vymezeny společné faktory, které mohou ovlivnit vývoj hráčské kariéry a také pojmenovaná rizika, která mohou nejčastěji ohrozit sportovní vývoj hráčů výkonnostního fotbalu.
Abstract in different language: The theoretical part characterizes the sport in general, football and family environment. Furthermore there is the discussion of the psychology and its role in football and also of current lifestyle of children with the diversion from physical activities. In the practical part are evaluated and subsequently discussed the results on the basis of which characteristics of development of sports career of performance football players in the context of family and football environment, especially in the region of Pilsen, are described. The last part of the thesis defines common factors which can affect the development of performance football players and also names risks which most often threaten sports development of performance football players.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Milan Denk BP - ZCU FPE KTV 2016.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
DENK M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce134,02 kBAdobe PDFView/Open
DENK M. - OP.pdfPosudek oponenta práce191,2 kBAdobe PDFView/Open
DENK M..pdfPrůběh obhajoby práce84,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.