Title: Prevence vadného držení těla u dětí předškolního věku s využitím míčů
Other Titles: Wrong body posture prevention of pre-school children with use of balls
Authors: Rubášová, Lucia
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24377
Keywords: správné držení těla;vadné držení těla;cvičení na velkém míči;cvičení s overballem;cvičení s molitanovými míčky;předškolní věk
Keywords in different language: correct body posture;wrong body posture;excercise on gymball;excercise with overball;excercise with foamball;pre-school
Abstract: Cílem bakalářské práce je vytvoření zásobníku cviků nejen pro učitele, ale i pro rodiče a lektory, kteří cvičí nebo pracují s dětmi předškolního věku. Cvičení má pomoci v prevenci a nápravě vadného držení těla u dětí. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů. Ty vycházejí z poznatků o fyziologickém a psychologickém vývoji dětí předškolního věku. Dále je uveden význam cvičení a charakteristika použitých pomůcek. Praktická část obsahuje cviky, které mají svůj motivační název. Je zde také uvedeno zaměření cviků, výchozí postavení, provedení a možné chyby. Ke každému cviku je dle názvu přiřazené motivační říkadlo a pořízena fotodokumentace.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to create a reservoir of exercises not only for teachers but also for parents and teachers who train or work with preschool children. Exercises help in the prevention and correction of faulty posture in children. The theoretical part focuses on the definition of basic concepts. They are based on knowledge of the physiological and psychological development of preschool children. Furthermore, I give the importance of exercise and characteristics of the used equipment. The practical part contains exercises that have their motivational title. It also shows the focus exercises, starting position, performance and possible errors. For each exercise the motivational rhymes and photodocumentation are assigned according to its name.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp 6.4. 2. verze.pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFView/Open
RUBASOVA L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce165,26 kBAdobe PDFView/Open
RUBASOVA L. - OP.pdfPosudek oponenta práce130,49 kBAdobe PDFView/Open
RUBASOVA L..pdfPrůběh obhajoby práce41,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.