Title: Návrh a realizace průpravných a herních cvičení pro zdokonalení útočného úderu a podání ve volejbale
Other Titles: Proposal and implementation of preparatory and game exercises for improving of an offensive stroke and service in volleyball
Authors: Mrvová, Andrea
Advisor: Kolovská Ilona, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24379
Keywords: volejbal;průpravná cvičení;herní cvičení;podání;útočný úder
Keywords in different language: volleyball;preparatory exercises;gaming exercises;servis;offensive stroke
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá herními činnosti jednotlivce, podrobně rozebírá podání a útočný úder, dále průpravné a herní cvičení. Praktická část se věnuje návrhu a realizace průpravných a herních cvičení pro zdokonalení útočného úderu a podání ve volejbale pro studenty zaměřené na tělesnou výchovu na pedagogické fakultě v Plzni. Cvičení jsou znázorněna především fotografiemi a jejich návrh byl zaměřen tak, aby studentům pomohl při závěrečném plnění zápočtových požadavků.
Abstract in different language: This bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals not only with the individual game activities but also analyzes the serve and the attack into the detail. Moreover, it describes the training and game exercises. The practical part is dedicated to the proposal and implementation of the training and game exercises to improve the attack and serve in volleyball of students studying the physical education at the Faculty of Education of the University of West Bohemia in Pilsen. The exercises are primarily illustrated and demonstrated on the photographs to show and help the involved students during the final examination's fulfillment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Mrvova.pdfPlný text práce12,53 MBAdobe PDFView/Open
Mrvova A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce292,2 kBAdobe PDFView/Open
Mrvova A. - OP.pdfPosudek oponenta práce119,85 kBAdobe PDFView/Open
Mrvova A..pdfPrůběh obhajoby práce64,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.