Title: Významné mezníky města na Volze Volgogradu
Other Titles: Significant milestones city on the Volga - Volgograd
Authors: Kašparová, Karolína
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24399
Keywords: caricyn;stalingrad;volgograd;volha;stalingradská bitva;velká vlastenecká válka;významné osobnosti;volgogradská oblast;pamětihodnosti
Keywords in different language: tsaritsyn;stalingrad;volgograd;volga;stalingrad battle;the great patriotic war;celebrities;volgograd region;sights
Abstract: Bakalářská práce pojednává o významných meznících na řece Volze se zaměřením na město Caricyn Stalingrad Volgograd. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které byly pro přehlednost ještě dále členěny. Jsou zde nastíněna historická fakta v období od založení Kozácké osady až po současnost. V bakalářské práci jsou rozepsány informace k jednotlivým událostem, pamětihodnostem i k rozčlenění oblasti na obvody. V práci jsou zmíněny i významní obyvatelé, kteří měli význam v určitém období. Součástí práce jsou obrazové přílohy, pro přesné zobrazení historických památek.
Abstract in different language: The bachelor thesis introduces milestones on the Volga river, focusing on the city of Tsaritsyn - Stalingrad - Volgograd. The work is divided into three main chapters, which for clarity are further dividend. In the thesis are itemized information on individual events, sights as well as the breakdown field on circuits. There are also mentioned by prominent citizens who had a particular importance in the period. The thesis includes image attachments for accurate depiction of historical monuments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-konecna verze, Kasparova Karolina.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova - pos Val - opon.pdfPosudek oponenta práce919,78 kBAdobe PDFView/Open
Kasparova - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce293,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.