Název: Ruské internetové sociální sítě
Další názvy: Russian Internet social networks
Autoři: Bondarenko, Olga
Vedoucí práce/školitel: Pešková Michaela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24418
Klíčová slova: vkontakte;facebook;olbanský jazyk;sociální sítě;internet
Klíčová slova v dalším jazyce: vkontakte;facebook;olbansky language;social networking;internet
Abstrakt: Cílem této práce je studium problematiky tzv. "olbanského" jazyka v ruštině, tj. slangového jazyka užívaného většinou v ruských sociálních sítích, studium teoretické literatury a odborných článků zaměřených na neologismy a používání slangu v internetu, zmapování a popis internetových sociálních sítí v Rusku, jazyková analýza textového materiálu v sítích (lexikum, idiomy, funkční styl). Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část, teoretická část se skládá ze tří kapitol, praktická z jedné. V praktické části je analýza dotazníků a diktátů zaměřených na reálné užívání tohoto slangu ruskými studenty.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to study the issue of so-called. "Olbanského" in Russian language, ie. slang language used mostly in Russian social networks, the study of theoretical literature specialist articles focusing on the use of neologisms and slang of the Internet, mapping and description Internet social networks in Russia, the linguistic analysis of text material on the (lexis, idioms, functional style). This work includes theoretical and practical part, theoretical part consists three chapters, the practical one. In the practical part is the analysis of questionnaires and focused on dictations real use of this slang Russian students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bondarenko BP.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bondarenko - pos Pesk - ved.pdfPosudek vedoucího práce829,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bondarenko - pos Sov - opon.pdfPosudek oponenta práce622,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bondarenko - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce257,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24418

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.