Title: Vytváření návyků v batolecím věku
Other Titles: The creating of habits in toddler age
Authors: Brejchová, Veronika
Advisor: Šámalová Kateřina, Mgr.
Referee: Novotná Lenka, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24422
Keywords: hygienické návyky;nočník;batolecí věk;hygiena;psychický vývoj;pomočování;učení na nočník;vývoj batolete;rozhovor s matkou;anální období
Keywords in different language: hygienic habits;the potty;the toddler age;the hygienics;the psychical development;the enuresis;potty-training;the toddler development;the interview with mother;the anal stage
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá popisem batolecího věku a hygienickými návyky, převážně posazováním na nočník, a také tím, jakými vývojovými stádii dítě prochází. Jedna teoretická kapitola je věnována ideálnímu průběhu učení na nočník. Praktická část se věnuje čtyřem kazuistikám popisujícím posazování na nočník. Tyto kazuistiky ilustrují, kdy rodiče začali své děti učit na nočník a jakým způsobem. Kazuistiky byly provedeny rozhovorem s matkami dětí a pozorováními.
Abstract in different language: The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with description of the toddler age, the hygienic habits, mainly potty-training and also stages of development which child passes. One of theoretical chapter focuses specially on the ideal learning process of the potty-training. The practical part deals with four casuistries describing potty training. These casuistries clarify when parents began to teach their children on the potty and how. The casuistries were conducted by interviews with mothers and observations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Brejchova.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Brejchova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce254,4 kBAdobe PDFView/Open
Brejchova - oponent.pdfPosudek oponenta práce230,97 kBAdobe PDFView/Open
Brejchova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce113,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.