Title: Autismus
Other Titles: Autism
Authors: Hanzalová, Lucie
Advisor: Šámalová Kateřina, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24426
Keywords: charakteristika školního věku;autismus;poruchy autistického spektra;charakteristické projevy;diagnostika;rodina;rodina s autistickým dítětem
Keywords in different language: characteristic of school age;autism;autism spectrum disorder;characteristic behavior;diagnostics;family;family with an autistic child
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruchy autistického spektra u dětí školního věku a rodinou s autistickým dítětem. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Praktická část práce obsahuje tři kazuistiky chlapců s autismem.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with autism spectrum disorder in children of school age and family with an autistic child. The thesis is divided into theoretical and practical part. The practical part contains three case studies of boys with autism disorder.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lucie_Hanzalova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Hanzalova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce248,37 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova - oponent.pdfPosudek oponenta práce239,23 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.