Title: Stres a strategie jeho zvládání v pozdní dospělosti
Other Titles: Stress and coping strategies in late adulthood
Authors: Houdová, Václava
Advisor: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24444
Keywords: stres;akutní stres;distres;eustres;homeostáza;prevence stresu;copingové strategie;neurotransmitery;sociální interakce;životní spokojenost;osobní nezdolnost
Keywords in different language: stress;acute stress;distres;eustres;homeostasis;prevention of stress;coping strategy;neurotransmitters;social interaction;life satisfaction;personal resilience
Abstract: Cílem práce bylo zjistit, zda se mohou copingové strategie stát vhodným nástrojem pro dosažení životní spokojenosti a zda tyto strategie využívají častěji studenti nebo osoby v pracovním procesu, ve věku nad 35 let. První část práce shrnula teoretická východiska této problematiky a uvedla přehled nejnovějších výzkumů. Praktická část zajistila data pro zjištění odpovědí na výzkumné otázky. Stanovený předpoklad byl potvrzen jen z části, obranné strategie vedou k životní spokojenosti, ale častěji je využívají osoby v pracovním procesu.
Abstract in different language: The aim of the study was to determine whether the coping strategies may become the appropriate tool to achieve the life satisfaction and whether these strategies are used by students or people in the work process in the age of over 35 years. The first part of the thesis summed up the theoretical background of this issue and provided an overview of the latest researches. The practical part ensure data for finding answers to the research questions. Stated assumption was partly confirmed, the defense strategies lead to life satisfaction, but more often it is used by people in the working process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Houdova.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
Houdova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce499,44 kBAdobe PDFView/Open
Houdova - oponent.pdfPosudek oponenta práce326,82 kBAdobe PDFView/Open
Houdova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.