Title: Mýty o potravinách
Other Titles: Myths about food
Authors: Strejcová, Martina
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Sudová Jana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24452
Keywords: mytologie;mýt;přehledová studie;výzkumné šetření
Keywords in different language: mycology;myths;overview study;the survey
Abstract: Bakalářská práce seznamuje s problematikou mýtů potravin. Úvod teoretické části práce seznamuje s mytologií, obecnou problematikou mýtů, dělením mýtů a s problematikou mýtů ve výživě. V další části práce jsem provedla charakteristiku potravin podle mýtů a podle nauky o potravinách. Praktická část práce ukazuje, jak jsou seznámeni respondenti s danou problematikou vybraných mýtů a jak se danými mýty řídí.
Abstract in different language: Bachelor´s work deals with the issues of food and their mythos. The beginning of the theoretical part of the work meets the mythology, general issues of myths, categories of myths and the issue of mythos concerning alimentation. Further, I made characteristics of food according to both mythos and science of food. The practical part presents the facts of respondents´ knowledge of selected mythos as well as the facts about the way respondents follow the mythos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Strejcova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Strejcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce392,63 kBAdobe PDFView/Open
Strejcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce241,68 kBAdobe PDFView/Open
Strejcova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce98,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.