Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSrpová, Hana
dc.contributor.refereeAišmanová Alexandra, PhDr.
dc.date.accepted2016-8-30
dc.date.accessioned2017-02-21T09:49:00Z-
dc.date.available2015-9-15
dc.date.available2017-02-21T09:49:00Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-14
dc.identifier68998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24462
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je "Věk dětí jako zátěžový faktor pro rodiče". Jejím cílem je pokusit se nalézt faktory, které v určitých vývojových obdobích působí jako největší zátěž pro rodiče. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, a sice na teoretickou a praktickou. V první části se zabývám vývojovou psychologií a problematikou stresu a rodičovství. V praktické části se zabývám zátěží, která působí na rodiče během výchovy dítěte. Provedla jsem výzkum pomocí škálového dotazníku, který obsahoval vývojová období a jednotlivé faktory, které mohou tuto zátěž způsobovat.cs
dc.format47 s., VI s. (75 801 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectvývojcs
dc.subjectvývojové obdobícs
dc.subjectstrescs
dc.subjectrodičovstvícs
dc.subjectrodičcs
dc.subjectzátěžcs
dc.titleVěk dětí jako zátěžový faktor pro rodičecs
dc.title.alternativeAge of children as stressor for parentsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of this thesis is "an age of children as a stress factor for parents." The target of this bachelor thesis is trying to identify those factors that in specific developmental periods act as the most difficult burden for parents. This thesis is divided into two main parts, namely theoretical and practical parts. The first part deals with developmental psychology and problems of stress and parenthood. The practical part is focused on the burden acting on parents during a child rearing. I made a research by using a scale questionnaire, which included developmental periods and individual factors that can cause this burden.en
dc.subject.translatedchilden
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translateddevelopmental perioden
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedparenthooden
dc.subject.translatedparenten
dc.subject.translatedburdenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCP_SRPOVA_CERVEN.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Srpova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,94 kBAdobe PDFView/Open
Srpova - oponent.pdfPosudek oponenta práce367,05 kBAdobe PDFView/Open
Srpova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.