Název: Alergeny v potravinách
Další názvy: Allergens in food
Autoři: Hlůžková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Sudová Jana, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24465
Klíčová slova: alergie;alergen;mléko;intolerance;anafylaktický šok;potraviny;příznaky
Klíčová slova v dalším jazyce: allergy;allergen;milk;intolerance;anaphylactic shock;foodstuffs;symptoms
Abstrakt: Bakalářská práce "Alergeny v potravinách" se věnuje problematice potravinových alergií. Teoretická část práce se zaměřuje na podstatu, druhy a příznaky potravinových alergií. Je zde popsán rozdíl mezi alergií a intolerancí. Praktická část zahrnuje analýzu stravovacích návyků ženy s potravinovou alergií a návrh jídelníčku, který neobsahuje vybrané alergeny. Jídelníček je sestaven podle zásad racionální výživy.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis "Alergens in food" deals with food allergy problems. The theoretical part deals with definition of food allergy, it means types, symptoms and treatments. The thesis describes the difference between allergies and intolerances. The practical part contains analysis of present eating habits of woman with food alergies and proposal diet that does not contain the selected allergen. The menu is built according to the principles of rational nutrition.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Hluzkova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hluzkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce376,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hluzkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce253,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hluzkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce91,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24465

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.