Title: Výuka anglického jazyka u předškolních dětí
Other Titles: Teaching English to preschool children
Authors: Jandečková, Veronika
Advisor: Podpera Milan, Mgr.
Referee: Dubec Michal, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24476
Keywords: vývoj dítěte v předškolním věku;vývoj poznávacích procesů;výuka angličtiny v mateřské škole;metodika výuky cizího jazyka v mateřské škole;učitel anglického jazyka
Keywords in different language: development of child in pre-school age;development of cognitive prcesses;english lessons in nursery school;methodology of english lessons in nursery school;english teacher for vyls
Abstract: Práce se zabývala problematikou výuky anglického jazyka u dětí předškolního věku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část poskytuje obecný pohled do výuky cizích jazyků předškolních děti a jejich vývoj. První kapitola se zabývá otázkou optimálního věku pro zahájení se seznamováním se s cizími jazyky. Další kapitoly pojednávají o podmínkách osvojování si cizího jazyka. Mezi tyto podmínky patří psychologická charakteristika dítěte v předškolním věku, vhodné aplikování metodiky osvojování si cizího jazyka u dětí v předškolním věku, správné zvolení metod a forem učení a v neposlední řadě také role učitele. Praktická část zkoumá formou dotazníkového šetření názory rodičů vyučovaných dětí, pedagogů mateřských a základních škol na předškolní výuku anglického jazyka. Cílem práce je zjistit očekávání rodičů dětí v mateřské škole od předškolní propedeutiky anglického jazyka, názory rodičů a pedagogů na předškolní seznamování se s anglickým jazykem. Dále zjistit, jaký věk je optimální pro započetí se seznamováním se s cizím jazykem, a zda zde existuje návaznost na výuku anglického jazyka na základních školách.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with teaching English language to very young learners (VYLs). The thesis is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part provides a general look into language teaching to preschool children and their development. The first chapter deals with the question of optimal or critical age for second langue learning. The following chapters focus on highlighting the conditions under which children's potential advantage in learning a second language can be exploited. Among these conditions are the following: psychological characteristics of VYLs, methodology for teaching English language, the suitable principles and techniques, and last but not least the role of teacher. The practical part examines opinions of parents, teachers of nursery and elementary schools on English learning in preschool age. The research is carried out through the questionnaires. The aim of the practical part is to find out parent's expectation from preschool English learning, to examine opinions of parents, teachers of nursery and basic schools on English learning in preschool age. Another aim is to learn what age is suitable for English learning. And finally to check whether there is the continuity of English learning at basic schools. learn what age is suitable for English learning, opinions on English learning and qualification of teachers from nursery schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JandeckovaV_AJ_v_MS.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Jandeckova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce101,65 kBAdobe PDFView/Open
Jandeckova OP0001.pdfPosudek oponenta práce127,94 kBAdobe PDFView/Open
Jandeckova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce21,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.