Název: Plzeňské divadelní soubory hrající předškolním dětem
Další názvy: Theatre companies of Pilsen playing for preschool children
Autoři: Ollariová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Gažáková Eva, MgA.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24479
Klíčová slova: divadlo;divadelní inscenace;divadelní soubor;dětský divák předškolního věku;pohádka
Klíčová slova v dalším jazyce: theater;theater productions;theater troupe;kids viewer preschoolers;fairy tale
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zmapování plzeňských divadelních souborů hrající pro předškolní děti. Teoretická část se zabývá teorií vzniku divadla, rozvojem v českých zemích a vysvětlení základních pojmů týkajících se divadla. Dále jsem se zaměřila na vliv divadla z pohledu dětského diváka, a jak jej mohou divadelní inscenace obohatit. V praktické části jsem se zaměřila na jednotlivé soubory, u kterých jsem zjišťovala potřebné informace k vyhodnocení stavu plzeňské divadelní scény pro děti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe the theatre groups of Pilsen that focuse on preschool children. The theoretical part deals with the theory of theatre, its development in the Czech Republic and with the explanation of key concepts regarding the theatre. Another theme that is described in this part is the influence of theatre on children. The practical part focuses on particular theatre groups that provided information that were needed to evaluate the situation of theatre scene in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Iveta Ollariova.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ollariova VP.pdfPosudek vedoucího práce624,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ollariova OP.pdfPosudek oponenta práce657,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ollariova O.pdfPrůběh obhajoby práce334,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24479

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.