Title: Problematika vysídlení sudetských Němců z Československa ve výuce na střední škole
Other Titles: Question of an expultion of people of German nationality from the outskirts of Czechoslovakia in educational plans for secondary schools
Authors: Přenosilová, Martina
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24484
Keywords: sudety;německo;československo;odsun;konec války;průzkum znalostí a postojů;výukový pobyt.
Keywords in different language: german;czechoslovakia;transfer;end of war;secondary schools;exploration;teaching assignment.
Abstract: Cílem této bakalářské práce je průzkum znalostí a postojů středoškolské mládeže k vysídlení sudetských Němců a následný návrh a realizace výukového pobytu na toto téma. V teoretické části je čtenář seznámen také s historickým kontextem válečných a poválečných událostí.
Abstract in different language: Question of an expultion of people of German nationality from the outskirts of Czechoslovakia in educational plans for secondary schools
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_Martina_Prenosilova_2014.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Prenosilova_vp.pdfPosudek vedoucího práce929,38 kBAdobe PDFView/Open
Prenosilova_op.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Prenosilova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce358,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.