Title: Využití pasivních konstrukcí v odborných článcích a diskuzích na internetu
Other Titles: The usage of passive structures in online technical articles and discussions
Authors: Archmanová, Veronika
Advisor: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Referee: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24487
Keywords: pasivní konstrukce;využití pasiva;klasifikace pasiva;odborný jazyk;odborný článek;popularizovaný odborný článek;diskuze
Keywords in different language: passive contructions;application of passive;classification of passive;technical writing style;technical article;popularized technical article;discussion
Abstract: Teoretická část této práce popisuje pasivní konstrukce, uvádí klasifikaci pasiva a jeho využití. Dále je charakterizován odborný styl a jazyk na internetu. V praktické části jsou stanoveny hypotézy a metodologie a následně jsou analyzovány pasivní konstrukce v odborných článcích, popularizovaných odborných článcích a diskuzích, přičemž všechny druhy textů jsou publikovány na internetu a věnují se shodnému tématu.
Abstract in different language: The theoretical part of this thesis describes passive voice, classifies it and defines its application. Further, the technical writing style and the language on the internet are characterized. The practical part of the thesis provides the hypothesis and methodology. Subsequently are analyzed the passive constructions in online technical articles, popularized technical articles and discussions. The topic of all articles is identical.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Archmanova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Archmanova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Archmanova_op.pdfPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Archmanova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce307,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.