Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMenclová Hana, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠustrová, Jana
dc.contributor.refereeVoltrová Michaela, Dr. phil.
dc.date.accepted2016-8-31
dc.date.accessioned2017-02-21T09:49:31Z-
dc.date.available2015-6-17
dc.date.available2017-02-21T09:49:31Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-30
dc.identifier66472
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24489
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá německými deminutivy a jejich českými ekvivalenty ve vybraném literárním díle. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem charakteristikou deminutiv a jejich tvořením jak v německém tak českém jazyce. Jsou objasněny pojmy syntetická a analytická deminuce. Praktická část se zabývá analýzou deminutiv z hlediska slovotvorby v německé knize "Die kleine Hexe" od německého spisovatele Otfrieda Preusslera a v jejím českém překladu "Malá čarodějnice" od české překladatelky Jitky Bodlákové. Deminutiva jsou srovnána a jednotlivé překlady jsou uvedeny.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdeminutivumcs
dc.subjectsyntetická deminucecs
dc.subjectanalytická deminucecs
dc.subjectsémantikacs
dc.subjectněmecký jazykcs
dc.subjectčeský jazykcs
dc.titleDeminutiva v němčině a jejich české ekvivalenty ve vybraném dílecs
dc.title.alternativeGerman Diminutives and Their Czech Equivalents in a Chosen Piece of Worken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with German Diminutives and Their Czech Equivalents in a Chosen Piece of Work. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes the description of diminutives and their word- formation in German and in Czech. The distinction between the synthetic and analytic diminution is explained. The practical part analyses the word- formation of diminutives in German piece of work "Die kleine Hexe" by the German author Otfried Preussler and in Czech translation "Malá čarodějnice" by the Czech translator Jitka Bodláková. The diminutives are compared and translations are presented.en
dc.subject.translateddiminutionen
dc.subject.translatedsynthetic diminutionen
dc.subject.translatedanalytic diminutionen
dc.subject.translatedsemanticen
dc.subject.translatedgerman languageen
dc.subject.translatedczech languageen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Sustrova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Sustrova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Sustrova_op.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Sustrova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce365,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.