Title: Simplexová metoda řešení jednoduchých optimalizačních úloh
Other Titles: Simplex method for solving simple optimisation problems
Authors: Ulrychová, Barbora
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Kohout Václav, RNDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24493
Keywords: optimalizační úlohy;optimalizace;simplexová metoda;metoda grafického znázornění;lineární programování;matematické programování;dopravní problém;úlohy o směsích;úlohy o plánování výroby;dvoufázová metoda
Keywords in different language: optimisation problems;optimisation;simplex method;graphic solution method;linear programming;mathematical programming;the traffic problem;mixture problems;problems of production planning;two-phase method
Abstract: V této práci jsem se zabývala problematikou jednoduchých optimalizačních úloh, která je podrobně rozebrána v první části práce. V druhé části jsem se věnovala řešení těchto úloh pomocí simplexové metody. Kapitola o optimalizačních úlohách zahrnuje teoretické základy a konkrétní typy jednoduchých optimalizačních úloh, které jsou řešeny pomocí grafické metody. Těmito typy jsou úlohy o dopravním problému, úlohy o směsích a úlohy o výrobním plánování. Druhá kapitola je zaměřena na definici simplexové metody a její aplikaci na jednoduchých optimalizačních příkladech z první kapitoly. Následující kapitoly jsou věnovány porovnání řešení jednoduchých optimalizačních úloh pomocí grafické a simplexové metody a využití těchto úloh v reálném světě a školské matematice.
Abstract in different language: My bachelor's thesis involves the issue of simple optimisation exercises, which are detailed in the first part of this work. First chapter is focused on the theoretical foundations of optimisation problems and also on the specific types of simple optimisation exercises which are solved using the graphic solution method. I chose three used most frequently problems, namely the traffic problem, mixture problems and problems of production planning. The second chapter is aimed at the definition of the simplex method and its application in simple optimisation examples from the first chapter. The ensuing chapters involve comparisons of simple optimization exercise solutions via graphic and simplex methods, and the use of these exercises in the real world and in school-based mathematics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Barbora Ulrychova-Simplexova metoda reseni jednoduchych optimalizacnich uloh.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho - Ulrychova.pdfPosudek vedoucího práce29,43 kBAdobe PDFView/Open
Oponent bakalarske prace Barbory Ulrychove 15.pdfPosudek oponenta práce137,63 kBAdobe PDFView/Open
Ulrychova protokol260.pdfPrůběh obhajoby práce187,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.