Title: Kroneckerův algoritmus
Other Titles: Kronecker algorithm
Authors: Šuster, Zdeněk
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24498
Keywords: polynom;reducibilní polynom;ireducibilní polynom;leopold kronecker;kroneckerův algoritmus;kalkulátor ti-92 plus;derive 6;wolframalpha.
Keywords in different language: polynomial;reducible polynomial;ireducible polynomial;leopold kronecker;kronecker´s algorithm;calculator ti-92 plus;derive 6;wolframalpha.
Abstract: Kroneckerův algoritmus slouží k faktorizaci polynomů v oboru celých čísel. Díky němu lze můžeme zjistit, jestli je zadaný polynom reducibilní nebo ireducibilní. Autorem tohoto algoritmu je německý matematik Leopold Kronecker. K faktorizaci polynomů lze využít různé matematické pomůcky, které pracují na bázi Kroneckerova algoritmu (např. kalkulátor TI-92 PLUS, Derive 6 od společnosti Texas Instrument, Inc.). Tyto matematické pomůcky urychlí faktorizaci polynomů, a tím snáze určíme reducibilitu či ireducibilitu nějakého polynomu.
Abstract in different language: The Kronecker´s algorithm is used for factorization of polynomials in the domain of whole numbers and thanks to that we can find out if there is reserved polynomial reducible or irreducible. The author of this algorithm is Leopold Kronecker, who is a German mathematician. For the factorization of polynomials there is possible to use the mathematical aids, which work on the basis of the Kronecker´s algorithm (for example a calculator Ti-92 PLUS, Derive 6 from the company Texas Instrument, Inc.). These aids speed up the factorization of polynomials and we can easily get the reducible or irreducible polynomial.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroneckeruv algoritmus.pdfPlný text práce17,3 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Suster.pdfPosudek vedoucího práce31,41 kBAdobe PDFView/Open
posudek bakalarske prace Suster.pdfPosudek oponenta práce128,31 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Suster310.pdfPrůběh obhajoby práce189,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.