Title: Problém čtyř barev a jeho historie
Other Titles: The Four Color Theorem and its history
Authors: Kravarová, Radka
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24501
Keywords: barvení map;kempeho řetězce;rovinný graf;konfigurace;gosperův algoritmus
Keywords in different language: coloring maps;kempeho chain;planar graph;configuration;gosper´s algorithm
Abstract: Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problémem čtyř barev a jeho historií. První kapitola se zabývá formulací problému čtyř barev. Ve druhé kapitole se uvádí historie problému, která vznikla v roce 1852. Ve třetí kapitole se uvádějí základní pojmy z teorie grafů, princip barvení map a redukce problému do teorie grafů. Poslední kapitola obsahuje přínos problému čtyř barev pro matematiku a příklad využití počítače na důkaz vzorce pro geometrickou řadu.
Abstract in different language: The aim of this work introduces the reader to four color problem and its history. The first chapter deals with the formulation of problem the four colors. The second chapter presents the history of problem, which begins in 1852. The third chapter describe the basic concepts of graph theory, the principle of coloring maps and the reduction of the problem in graph theory. The last chapter contains a contribution problem of four colors for math and an example of using a computer to prove the formula for geometric series.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kravarova.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni bakalarske prace Radky Kravarove s podpisem.pdfPosudek vedoucího práce143,7 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek bakalarske prace Kravarova 16.pdfPosudek oponenta práce44,99 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Kravarova309.pdfPrůběh obhajoby práce189,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.