Title: Shodná zobrazení v analytické geometrii
Other Titles: Isometry in analytic geometry
Authors: Neužilová, Michaela
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24503
Keywords: shodná zobrazení;identita;osová souměrnost;středová souměrnost;posunutí;rotace;grupa transformací;analytická geometrie
Keywords in different language: isometry;identity;reflection;point reflection;translation;rotation;transforamtion group;analytic geometry
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o grupě shodných zobrazení v souvislosti s analytickou geometrií. Cílem textu je poskytnou čtenáři kompletní souhrn základních vlastností shodných zobrazení v systému geometrických transformací a pokusit se je popsat pomocí vztahů analytické geometrie. Pro lepší porozumění textu je práce doplněna řešenými příklady, v nichž je popsán postup řešení.
Abstract in different language: How it is resulted of the topic, this thesis is concerned on one group of view: the same view. This is the same view in analytic geometry. These views are based on viewing points (patterns) on points (paintings). The aim of this paper is to provide a comprehensive summary of some basic properties of the same view and their inclusion in the system of geometric transformations. The term congruent, definition and basic properties are gradually expanded chapters. Furthermore, there are different kinds of identical views, group transformations, direct and indirect commonality. The work is complemented by worked examples. These examples should help you understand the proposition statements to the reader. Instructions and explanations on how to proceed in the calculation are listed in most of these examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Neuzilova.pdfPosudek vedoucího práce28,99 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek bakalarske prace MichaelaNeuzilova 16.pdfPosudek oponenta práce30,49 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Neuzilova308.pdfPrůběh obhajoby práce166,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.