Title: Plzeňské slunečnice aneb Unitářství v západních Čechách
Other Titles: The Pilsen Sunflowers: Unitarians in the West Bohemia
Authors: Koželuhová, Tereza
Advisor: Morávková Naděžda, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24526
Keywords: unitářství;norbert fabián čapek;charlotta garrigue masaryková;thmgr. luděk pivoňka;phdr. jiřina chudková;obec unitářů v plzni;květinová slavnost;unitářská svatba;tvůrčí život;entita
Keywords in different language: unitarianism;norbert fabián čapek;charlotta garrigue masaryk;thmgr. luděk pivoňka;phdr. jiřina chudková;pilsen unitarian community;flower celebration;unitarian wedding;tvůrčí život;entita
Abstract: Bakalářská práce přináší základní informace o unitářství, směru jejich uvažování a nazírání na svět. Velká část je věnována vzniku společnosti Svobodného bratrství, jenž je spojen s významnými a známými jmény, jako jsou Tomáš Garrigue Masaryk a jeho manželka Charlotta Garrigue Masaryková. Nejvíce se však zaměřuje na dějiny Obce unitářů v Plzni. Díky přístupnosti pražského i plzeňského unitářského archivu mohla být práce obohacena o dobové dokumenty a z nashromážděných materiálů sestavený podrobný seznam plzeňských Květinových slavností (1933-2014). Pro doložení faktů, osvětlení pojmů a zjištění nových informací se zde vyskytují i osobní rozhovory (např. s nynějším reverendem Obce unitářů v Plzni ThMgr. Luďkem Pivoňkou). Práce má sloužit dnešnímu člověku pro seznámení se se smýšlením unitářů a s jejich z hlediska dějin krátkou, ale zajímavou historií.
Abstract in different language: This thesis discusses the religious society of Czech Unitarians. It presents basic information about Unitarianism: the thesis describes the pillars of Unitarianism and the worldview of the members. Since the thesis has been written at the Institute of History of the University of West Bohemia, it therefore focuses on the history of the Pilsen Unitarian Community in particular. Also a major part of the thesis discusses Norbert Fabián Čapek who founded the first Unitarian movement Svoboné bratrství. The movement was founded also thanks to Tomáš Garrigue Masaryk and his wife Charlotta Garrigue Masaryk. Another the thesis is composed of biographies of the current reverend of the Pilsen Unitarian community ThMgr. Luděk Pivoňka. The thesis discusses information about Flower Celebration. Also contains a list of The Flower Celebrations in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Tereza Kozeluhova - Unitari 30.6.2015.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
Kozeluhova V.pdfPosudek vedoucího práce472,63 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluhova O.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Kozeluhova P.pdfPrůběh obhajoby práce165,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.