Title: Analýza knihy povídek Hovězí kostky
Authors: Šafaříková, Tereza
Advisor: Zelenková Věra, Mgr.
Referee: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24566
Keywords: sbírka povídek;emil hakl;analýza prostředí;analýza postav;jazyk textu;recenze
Keywords in different language: collection of short stories;emil hakl;analysis of environments;analysis of figures;language of text;review
Abstract: Práce se věnuje rozboru jednotlivých povídek, především je zaměřena na postavy a prostředí. Dále se zabývá užitým jazykem, recenzemi na knihu a zasazením díla do kontextu autorovy tvorby.
Abstract in different language: The work is devoted to analysis of individual stories, primarily focuses on the characters and environments. It also deals with the language, book review and inserting the work into the context of the author's work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
final-BP_pdf.pdfPlný text práce450,08 kBAdobe PDFView/Open
safarikova_zelenkova.pdfPosudek vedoucího práce84,24 kBAdobe PDFView/Open
safarikova_stanek.pdfPosudek oponenta práce192,41 kBAdobe PDFView/Open
safarikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce50,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.