Title: Mezijazyková homonymie
Other Titles: Interlanguage homonymy, False cognates
Authors: Šefčíková, Lucie
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24582
Keywords: mezijazyková homonymie;falešní přátelé;zrádná slova;význam slov;william shakespeare
Keywords in different language: interlanguage homonymy;false friends;treacherous words;meaning of words;william shakepseare
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá mezijazykovou homonymií, konkrétně jevem zvaným false friends, nebo-li falešní přátelé. Práce se skládá ze dvou hlavních částí; teoretické, která se věnuje false friends z pohledu synchronního a diachronního, a praktické, jenž se zabývá samotným výzkumem. Nejprve je čtenáři poskytnut obecný přehled těchto zrádných slov, dále studie v souvislosti s Williamem Shakespearem a nakonec pojednání a všeobecném povědomí lidí o jevu false friends.
Abstract in different language: The object of this undergraduate thesis is the linguistic phenomenon false friends. It consists of two main parts, theoretical and practical one. The theoretical part of this study deals with these treacherous words from the synchronic point of view providing the reader a brief overview of false friends and its classification. Secondly, the diachronic point of view is discussed and thus in relation to the greatest English playwright William Shakespeare. It demonstrates the change of meanings of words over time. For the practical part a research was done in order to determine people's awareness of false friends.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aaabak-11-1.PDFPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Sefcikova - NS - ved.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Sefcikova - JP - opon.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Sefcikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce285,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.