Title: Vztah druhého bydlení v severním Podbrdsku k jiným formám cestovního ruchu
Other Titles: Relationship of second habitation in the northern Podbrdsko to the other forms of tourism
Authors: Kuncipálová, Kateřina
Advisor: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24593
Keywords: druhé bydlení;severní podbrdsko;cestovní ruch;objekty individuální rekreace
Keywords in different language: second living;northern podbrdsko;travel business;objects of individual recreation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá fenoménem zvaným druhé bydlení na severním Podbrdsku. Práce se zaměřuje na identifikaci, rozmístění a hustotu druhého bydlení, dále na vztah účastníků druhého bydlení k formám cestovního ruchu, u kterých se předpokládá výskyt v dané lokalitě, kterými jsou např. venkovský, přírodní nebo dobrodružný cestovní ruch. Důležitou částí práce je vyhodnocení počtu rekreačních objektů při Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991, 2001 a 2011. V práci jsou také vyhodnoceny objekty druhého bydlení z hlediska typologie.
Abstract in different language: This paper deals with the phenomenon called Second Living in Northern Podbrdsko region. The thesis is aimed at Second Living identification, distribution and density as well as at the Second Living participants' relationship toward the travel business forms that are likely to be present in the particular location, i.e. the country-styled, natural or adventure travel businesses. The evaluation of the recreational facilities number as of the 1991, 2001 and 2011 censuses that included population, houses and flats, is another important part of the paper. The thesis also evaluates Second Living objects from the typological point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Katerina_Kuncipalova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Kuncipalova v.pdfPosudek vedoucího práce880,81 kBAdobe PDFView/Open
Kuncipalova o.pdfPosudek oponenta práce922,84 kBAdobe PDFView/Open
Kuncipalova p.pdfPrůběh obhajoby práce173,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.