Title: Vodní a mokřadní měkkýši Radbuzy a přilehlých vodních ploch mezi Dobřany a Stodem (okr. Plzeň-Jih)
Other Titles: Fresh-water and wetland molluscs of Radbuza river and adjacent water sites between Dobřany and Stod (District Pilsen-South)
Authors: Kocová, Irena
Advisor: Mergl Michal, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24596
Keywords: vodní měkkýši;mokřad;radbuza;invertarizace;anodonta cygnea;physella acuta;bithynia tentaculata;sphaerium corneum;anisus leucostoma;mantov;vodní újezd;pisidium
Keywords in different language: molluscs;mantov;river radbuza;inventory research;floodplains;anodonta cygnea;physella acuta;bithynia tentaculata;sphaerium corneum;anisus leucostoma;pisidium
Abstract: Tématem této bakalářské práce je inventarizační výzkum vodních a mokřadních měkkýšů řeky Radbuzy a přilehlých vodních ploch u obcí Mantov, Hradec u Stodu a Vodní Újezd. Výzkum probíhal od červa do října roku 2015 na dvaceti lokalitách. Celkem bylo nalezeno a determinováno 392 vodních měkkýšů, kteří byly zařazeni do 11 druhů. V práci je popsána charakteristika sledovaného území, popis nalezených druhů a srovnání výskytu druhů s jinými lokalitami na Plzeňsku. Nejzajímavějším zjištěním byl výskyt druhů Anodonta cygnea, Physella acuta a Bithynia tentaculata.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is inventory research of water and floodplains molluscs around villages Mantov, Hradec near Stod and Vodní Újezd. The collection was done between June and October in 2015 at 20 locations. 392 specimens have been sampled and determined. The charasteristics of the area, characteristic of found species and comparison with previously found molluscs in different locations near Plzeň is described in this thesis. The most interesting species are Anodonta cygnea, Physella acuta, Bithynia tentaculata and Anisus leucostoma.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kocova bp1.pdfPlný text práce6,82 MBAdobe PDFView/Open
Kocova v.pdfPosudek vedoucího práce601,57 kBAdobe PDFView/Open
Kocova o.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Kocova p.pdfPrůběh obhajoby práce146,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.