Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMergl Michal, Doc. RNDr. CSc.
dc.contributor.authorHanzalová, Dana
dc.date.accepted2016-9-2
dc.date.accessioned2017-02-21T09:51:47Z-
dc.date.available2015-9-29
dc.date.available2017-02-21T09:51:47Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-30
dc.identifier68922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24605
dc.description.abstractPráce se zabývá inventarizačním výzkumem motýlů v přírodní rezervaci Petrovka u Plzně. V teoretické části je uvedena obecná charakteristika zkoumané lokality (geologická, klimatická, zoologická a botanická charakteristika) a metodika sběru a determinace. Praktická část obsahuje kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení vzorků nasbíraných ze tří lokalit v přírodní rezervaci v průběhu sezóny 2015 a částečně 2016. Celkem bylo pozorováno 33 druhů motýlů, z nichž většina patří mezi druhy s noční aktivitou. Velkých denních motýlů byla menšina. V přírodní rezervaci Petrovka byly nalezeny pouze běžně se vyskytující druhy motýlů.cs
dc.format50 s. (81 735 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpetrovkacs
dc.subjectmotýlics
dc.subjectlepidopteracs
dc.subjectinventarizační průzkumcs
dc.titleVýzkum motýlů přírodní rezervace Petrovkacs
dc.title.alternativeResearch focused on butterflies of natural reserve Petrovkaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe inventory research has been focused on the butterflies in Petrovka Natural Reserve near Pilsen in the western part of the Czech Republic. The first chapters described general character of the area (geology, climate, zoology, botany). Next chapters present qualitative and quantitative data gathered from three localities during the season of 2015 and partially the season of 2016. In total, 33 species of butterflies were observed. Most of the observed butterflies were nocturnal species, minority of them were large diurnal species. Only common species were observed in Petrovka.en
dc.subject.translatedpetrovkaen
dc.subject.translatedbutterfliesen
dc.subject.translatedlepidopteraen
dc.subject.translatedinventory researchen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Hanzalova v.pdfPosudek vedoucího práce595,51 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova o.pdfPosudek oponenta práce630,52 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova p.pdfPrůběh obhajoby práce150,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.