Title: Gender v pedagogické praxi: zaměřeno na mateřské školy
Other Titles: Gender in pedagogical practice: focused on nursery schools
Authors: Hájková, Markéta
Advisor: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Referee: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24612
Keywords: mateřské školy;gender;genderové stereotypy;každodennost;dekonstrukce
Keywords in different language: kindergartens;gender;gender stereotypes;everydayness;deconstruction
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku genderu v intencích pedagogické praxe. Cílem práce je odhalit, jak pedagožky ve dvou mateřských školách zachází s genderem v každodennosti. Tato práce rovněž směřuje ke snaze ukázat, jaké tyto pedagožky zastávají představy ohledně rozdílností mezi chlapci a dívkami, co považují za maskulinní a femininní. Dále se práce soustředí na to, jaké pedagožky zastávají postoje k překračování genderového řádu dětmi v mateřské škole, a také na jejich pohled ohledně toho, kdo nebo co takové překračování genderového řádu dětem umožňuje. Práce využívá etnografického designu, který je založený na osmi polostrukturovaných rozhovorech s pedagožkami, zúčastněném pozorování a analýze dokumentů.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the issue of gender in the intention of pedagogical practice. The main aim of the thesis is to reveal gender practices in everydayness of the teachers in two kindergartens. This thesis also indicates teacher's notions of differences between girls and boys, what they consider as masculine and feminine. Furthermore, the thesis focuses on teacher's attitudes to the disruption of gender order by kindergarten children and who or what according to them enables this disruption. This thesis uses ethnographic design based on eight semi-structured interviews, participant observation, and document analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hajkova_DP_2016.pdfPlný text práce907,87 kBAdobe PDFView/Open
Hajkova 2016_posudek-vedouci dp.docxPosudek vedoucího práce24,82 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hajkova_oponent.docPosudek oponenta práce48,5 kBMicrosoft WordView/Open
Hajkova.JPGPrůběh obhajoby práce118,44 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.