Název: Japonská okupace Koreje 1910-1945
Další názvy: Japanese Occupation of Korea, 1910-1945
Autoři: Krištofová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Oponent: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24662
Klíčová slova: anexe;okupace;generální rezidentství;generální guvernérství;asimilační politika;opatrovnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: annexation;occupation;general residency;general government;assimilation policy;trusteeship
Abstrakt: Kvalifikační práce se zabývá tématikou japonské okupace Koreje v letech 1910-1945. Zasazuje dané téma do historického kontextu japonsko-korejských vztahů a širších souvislostí celé východní Asie. Soustředí se na proměnlivost poměrů mezi Japonskem a Koreou a neopomíjí kulturní, sociální, hospodářské a politické dopady okupace v obou zemích, s důrazem na korejské prostředí. Snaží se zmapovat rozsah japonského působení v Koreji a postihnout charakteristické prvky japonské imperialistické politiky. Dopady této politiky na japonsko-korejské vztahy sleduje až do současnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the topic of Japanese occupation of Korea in 19101945. It's goals are to analyze Japanese-Korean relations in broader historical perspective, put this topic into the context of the history of Far East in the 19th and 20th century and to give readers an idea of development of Korea before and after the period of Japanese occupation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka_FINAL _ kopie 2.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRISTOFOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRISTOFOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce907,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRISTOFOVA.pdfPrůběh obhajoby práce851,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24662

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.