Název: Česká kinematografie v letech 1939-1945
Další názvy: Czech Cinema,1939-1945
Autoři: Laipertová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Oponent: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24663
Klíčová slova: česká kinematografie;protektorát čechy a morava;filmy;herci;režiséři;němci;okupace;kolaborace
Klíčová slova v dalším jazyce: czech cinema;the protectorate of bohemia and moravia;movies;actors;directors;germans;occupation;collaboration
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá českou kinematografií mezi lety 1939 a 1945. Autorka věnovala nejvíce pozornosti vzniklým snímkům v daných letech a filmovým tvůrcům a hercům, kteří v této době působili. V úvodní kapitole bude vylíčen vznik a vývoj české kinematografie od 19. století, éra němého filmu a přechod ke zvukovým snímkům. Stěžejní kapitoly analyzovaly změny v české kinematografii po počátku Protektorátu Čechy a Morava, vzniklé filmy a práci režisérů. U vybraných snímků byl krátce popsán děj. Součástí protektorátního období byla kolaborace, která je v textu zahrnuta. Jedna z kapitol vylíčila osudy vybraných českých hereckých protagonistů.
Abstrakt v dalším jazyce: The document deals with Czech cinema between 1939 and 1945. The most attention devoted the author to the movies resulted in given years and to the filmmaker and actors who acted at the time. In the introductory chapter will be portrayed the origin ant the development of Czech cinema since the 19th century, transition from the era of silent film to the audio film. Important chapters analyze changes in Czech cinema from the beginning of the Protectorate of Bohemia and Moravia, the resulting films and directors' work. The plots of selected images were briefly described. Part of Protectorate period, was the collaboration, which is incorporated herein. One of the chapter's described the fate of specific Czech actor's protagonists.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LAIPERTOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LAIPERTOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce985,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LAIPERTOVA.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24663

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.