Title: Churchill, Roosevelt a druhá světová válka
Other Titles: Churchill, Roosevelt and the Second World War
Authors: Briš, Michal
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24674
Keywords: churchill;roosevelt;druhá světová válka;korespondence
Keywords in different language: churchill;roosevelt;second world war;correspondence
Abstract: Diplomová práce se zabývá vztahem mezi Winstonem Churchillem a Franklinem Rooseveltem. Jejich přátelství započalo na začátku druhé světové války, kdy byl Churchill jmenován prvním lordem admirality. Od té doby začala vzájemná korespondence, která se netýkala pouze války, měla také osobní nádech. Jejich sblížení bezpochyby ovlivnilo druhou světovou válku a tehdejší diplomacii.
Abstract in different language: Master thesis is concerned with the relationship between Winston Churchill and Franklin Roosevelt. Their friendship had started in the beginning of the second wordl war, when was Churchill appointed First Lord of Admiralty. From then on the mutual correspondence had started, which was not concerned only with the war, it also had personal tinge. Their rapprochement undoubtedly affected the second world war and contemporary diplomacy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bris_Churchill, Roosevelt a druha svetova valka.pdfPlný text práce364,03 kBAdobe PDFView/Open
BRIS - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce570,94 kBAdobe PDFView/Open
BRIS - oponent.pdfPosudek oponenta práce932,54 kBAdobe PDFView/Open
BRIS - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce321,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.