Title: Vědomí a jeho neuronální koreláty
Other Titles: Consciousness and its neural correlates
Authors: Babická, Jiřina
Advisor: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Marvan Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24676
Keywords: vědomí;analýza;koncept;klasifikace;nevědomí;neurální koreláty
Keywords in different language: consciousness;analysis;concept;classification;unconsciousness;neural correlates
Abstract: Vědomí je v kognitivní vědě nejednoznačným pojmem, neboť podléhá nadužívání a dochází k mnohoznačnosti a synonymitě a ztěžuje jeho definování. Mým úkolem bylo analyzování konceptů vědomí a vytvoření konceptuální klasifikace, která by usnadňovala orientaci v kognitivněvědním terminologickém prostoru. Na základě utřídění pojmů bylo možné navrhnout úsporná opatření proti nepřesnému užívání tohoto konceptu.
Abstract in different language: In cognitive science, consciousness is ambiguous concept due to its vague usage. This process leads to conflation and synonymity of consciousness and so it is hard to define it. The aim of my thesis was to analyse concepts of consciousness and to create conceptional classification. This classification should help to understand the various concepts, and to take preventive measures against inexact usage of the concept.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jirina Babicka, Konceptualni analyza vedomi, 2016 -TFK.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
babicka_marvan.pdfPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Babicka_J.pdfPrůběh obhajoby práce608,59 kBAdobe PDFView/Open
babicka_polak.pdfPosudek vedoucího práce454,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.