Title: Vědomí a subjektivní zkušenost
Other Titles: Consciousness and Subjective Experience
Authors: Novotný, Petr
Advisor: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24684
Keywords: kognitivní vědy;lidská mysl;subjektivismus;introspekce;perspektiva 1. osoby;perspektiva 3. osoby;neurověda;neurofenomenologie
Keywords in different language: cognitive science;human mind;subjectivism;introspection;first-person perspective;third-person perspective;neuroscience;neurophenomenology
Abstract: Diplomová práce se zabývá postavením subjektivismu v současném výzkumu mysli. Jádrem práce je analýza dat získaných perspektivou první osoby s cílem určit jejich relevanci ve výzkumu mysli. V práci jsou předloženy konkrétní realizace toho, jak subjektivní metody do výzkumu mysli integrovat, aby mohly být považovány za relevantní zdroj poznání lidské mysli.
Abstract in different language: Master´s thesis is focused on the role of subjectivism in the current research of the human mind. The core of the work is an analysis of data gained by perspective of the first person with the goal to define their relevance in the research of the human mind. In thesis are presented concrete implementations of how to integrate subjective methods into the research of the human mind in the way that they can be considered as a relevant source of discovering human mind.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Novotny Petr, 2016, TFK.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
novotny_polak.pdfPosudek vedoucího práce968,04 kBAdobe PDFView/Open
novotny_murgas.pdfPosudek oponenta práce216,38 kBAdobe PDFView/Open
Novotny_P.pdfPrůběh obhajoby práce576,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24684

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.