Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorZajícová, Nikola
dc.contributor.refereeČerná Jana, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-31
dc.date.accessioned2017-02-21T09:53:22Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2017-02-21T09:53:22Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-13
dc.identifier67873
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24686
dc.description.abstractDiplomová práce má za cíl objasnit důvody rozvoje nového historismu Stephena Greenblatta, jeho přínos a snaha konkretizovat novohistorické metody. Pro vypracování teoretické části práce byly použity převážně pramenné zdroje Stephena Greenblatta, Haydena Whita či Clifforda Geertze. Zde jsou obsaženy především informace zobrazující formování nového historismu a jeho vztah k předchozím interpretačním směrům a vznik odborného periodika Representations. Praktická část se zaměřuje na konkrétní prvky alžbětinské literatury.Těmito tématy jsou například dilema identity, hledání paralel mezi Shakespearovým životem a "životy" jeho postav. Dále je brán zřetel na prvky čarodějnictví a exorcismu.cs
dc.format52 s. (110 500 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnový historismuscs
dc.subjectstephen greenblattcs
dc.subjectanalýza textucs
dc.subjectdekonstruktivismuscs
dc.subjectanekdotacs
dc.subjecthayden whitecs
dc.subjectclifford geertzcs
dc.subjectwilliam shakespearecs
dc.subjectalžbětinská literaturacs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectčarodějnictvícs
dc.subjectexorcismus.cs
dc.titleProblematické aspekty studia dějin a kultury příspěvek nového historismucs
dc.title.alternativeProblematic aspects of the study of history and culture - the contribution of the new historicismen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis want to clarify reasons for the development of Stephen Greenblatt´s new historicism, its contributions and effort to concretize newhistoricists methods. To elaboration of the theoretical part was mostly used monographs of Stephen Greenblatt, Hayden White and Clifford Geertz. There are primarily includes information showing the formation of the new historicism and its relationship to previous interpretative orientations and the creation of the scientifical journal Representations. The practical part of thesis focuses on specific element sof Elizabethan literature and predominant elements in Shakespeare´s works. These themes are, for example, the dilema of identity, finfing parallels between Shakespeare´s life and "lives" of his characters. There are also také account elements of witchcreft and exorcism.en
dc.subject.translatednew historicismen
dc.subject.translatedstephen greenblatten
dc.subject.translatedtext analysisen
dc.subject.translateddeconstructionismen
dc.subject.translatedanecdote hayden whiteen
dc.subject.translatedclifford geertzen
dc.subject.translatedwilliam shakespeareen
dc.subject.translatedelizabethan literatureen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedwitchcraften
dc.subject.translatedexorcism.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zajicova.pdfPlný text práce753,21 kBAdobe PDFView/Open
zajicova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
zajicova_cerna.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Zajicova_N.pdfPrůběh obhajoby práce493,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.