Title: Barokní medicína na Kuksu
Other Titles: Baroque medicine at Kuks
Authors: Vykysalá, Renata
Advisor: Neupauer Eduard, Mgr. Ph.D.
Referee: Větrovcová Marie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24718
Keywords: baroko;lázně;hospital;kuks;medicína;františek antonín špork;lékárna;život;smrt;léčitelství;léčba;zázraky;uzdravení
Keywords in different language: baroque;spa;hospital;kuks;medicine;franz anton von sporck;pharmacy;life;death;healing;therapy;miracles;healings
Abstract: Předmětem předkládané diplomové práce je představit ucelený výklad barokní lázeňsky orientované medicíny se zaměřením zejména na lázně Kuks v letech 1692-1750. První část práce zobrazuje pohled na baroko jako kulturní období. Druhá část se zabývá osobností hraběte Františka Antonína Šporka (1662-1738). Třetí část práce je úvodem do barokní medicíny zejména 17. a 18. století. Čtvrtá část se orientuje na lázně a lázeňskou léčbu. Poslední část se zaměřuje na hospitaly a klášterní lékárny. Pro dosažení většího zpřehlednění dobové barokní medicíny je diplomová práce zpracována v historicko-kulturních souvislostech.
Abstract in different language: This thesis presents a comprehensive interpretation of a Baroque spa medicine with a particular focus on Kuks spa area in 1692-1750. One of the important Baroque figures was Count Franz Anton von Sporck (1662-1738) who created the two "worlds" of Kuks with its own development line. The left bank of the Elbe was the world of the worldly pleasures with a castle and spa. The right bank of the Elbe was the world of the spirit and this bank was in the service of a charity. To achieve a greater transparency of the Baroque period medicine, the topic is treated in the historical and the cultural contexts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vykysala.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
vykysala_neupauer.pdfPosudek vedoucího práce664,1 kBAdobe PDFView/Open
vykysala_vetrovcova.pdfPosudek oponenta práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
Vykysala_R.pdfPrůběh obhajoby práce640,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.