Název: Písňová tvorba Petra Ebena se zaměřením na interpretační rozbor jednoho cyklu
Další názvy: The Petr Eben´s song making with respect to interpretation analysis of the Lute Songs cycle
Autoři: Lendělová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Luhanová, Svatava
Oponent: Lišková, Štěpánka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2472
Klíčová slova: skladatel;vokální tvorba;kompoziční styl;písně;literatura;historie;lingvista;katolická víra;gragoriánský chorál;varhany;válka;středověk;dětská tvorba
Klíčová slova v dalším jazyce: composer;vocal production;compositional style;songs;literature;history;linguist;catholic faith;gregorian chorale;organ;war;middle ages;children art
Abstrakt: Úkolem této práce je do hloubky poznat osobnost skladatele Petra Ebena a jeho vokální tvorbu, se zaměřením na písňový cyklus Písně k loutně.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this thesis is deep understanding of the personality of Czech composer Petr Eben as well as of his vocal works, with special concentration on his song cycle Písně k loutně (The Songs to the Lute).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_m_lendelova.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_lendelova_vedouci_luhanova.pdfPosudek vedoucího práce630,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_lendelova_oponent_liskova.pdfPosudek oponenta práce902,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lendelova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce117,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2472

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.