Title: Vzdělávání v palestinském uprchlickém táboře Askar
Other Titles: Education in the Palestinian refugee camp Askar
Authors: Pleskačová, Alexandra
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24732
Keywords: vzdělávání;uprchlický tábor;al-askar;uprchlík;izrael;intifáda;okupace;palestinská autonomie;separační bariéra;školy;unrwa;dětská centra;studijní výsledky;děti;mládež;vzdělávání žen.
Keywords in different language: education;refugee camp;al-askar;refugee;israel;intifada;occupation;palestinian autonomy;the separation barrier;schools;unrwa;children´s centers;study results;children;youth;education of women.
Abstract: V diplomové práci se zabývám vývojem palestinského vzdělávání zejména od roku 1948 až doposud, přičemž se především soustředím na uprchlický tábor al-Askar. Ten se nachází na okraji města Náblus na Západním břehu Jordánu a během srpna 2015 jsem přímo zde prováděla vlastní terénní výzkum. Cenné informace a materiály mi byly poskytnuty ředitelkou a ředitelem tamních základních škol a dalšími zaměstnanci zmíněné instituce, dále pak obyvateli al-Askaru, kteří jsou zároveň rodiči tamních žáků a také samotnými dětmi, kteří se v této instituci vzdělávají. K získávání informací jsem využívala polostrukturované rozhovory a tištěné dotazníky. Omezenou část práce věnuji sociálním problémům, kterými v důsledku přetrvávající okupace Palestinci trpí a rovněž mimoškolnímu vzdělávání, jehož hlavním cílem má být zmenšení těchto negativních dopadů na psychiku dětí a mládeže.
Abstract in different language: My thesis is focused on the topic of the development of Palestinian Education especially from 1948 until now. I am mainly engaged in the refugee camp al-Askar, which is located in the outskirts of the city Nablus in the West Bank of Jordan. I have conducted fieldwork directly in this camp during summer 2015 and I have got the most of informations from principals of local elementary schools and from the people who live in this camp and who have their children studying there. I have also prepared some printed questionnaires for local pupils of the school. I dedicated limited part of my thesis on the topic of suffering Palestinians because of ongoing Israeli occupation and I wrote also a small part about extracurricular activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vzdelavani.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
Pleskacova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce291,52 kBAdobe PDFView/Open
Pleskacova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce207,88 kBAdobe PDFView/Open
Pleskacova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce57,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.