Title: Gotické vesnické kostely mezi Plasy a Žihlí
Other Titles: Gothic country churches between Plasy and Žihle
Authors: Bradová, Martina
Advisor: Nováček Karel, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Kovář Miroslav, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24740
Keywords: gotické kostely;žebnice;ostrovec;tis u blatna;strážiště;vysoká libyně;cisterciáci;portál s hladkým tympanonem;baroko
Keywords in different language: gothic churches;žebnice;ostrovec;tis near blatno;strážiště;vysoká libyně;cistercians;portal with a smooth tympanum;baroque
Abstract: Práce je zaměřena na gotické venkovské kostely na bývalém panství cisterciáků v Plasích. Stavebně-historické analýze bylo podrobeno pět stojících kostelů: kostel sv. Jana Křtitele v Ostrovci, kostel sv. Jana Blažeje ve Vysoké Libyni, kostel Povýšení sv. Kříže v Tisu u Blatna, kostel sv. Martina ve Strážišti a kostel sv. Jakuba Většího v Žebnici. Všechny stavby mají v současnosti barokní podobu. Práce vyústila ke komparaci formálních znaků jednotlivých kostelů a jejich chronologické zařazení.
Abstract in different language: Work is focused on rural Gothic churches in the former estate of the Cistercians in Plasy. Architectural and historical analysis has undergone five standing churches: St. Jan Křtitel in Ostrovec, St. Jan Blažej in Vysoká Libyně, Povýšení St. Kříže in Tis u Blatna, St. Martin in Strážiště and St. Jakub Větší in Žebnice. All buildings are having Baroque form currently. Work has resulted in the comparison of formal characteristics of individual churches and their chronological classification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dipomova prace_Bradova.pdfPlný text práce4,81 MBAdobe PDFView/Open
Bradova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,28 kBAdobe PDFView/Open
Bradova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,63 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Bradova.pdfPrůběh obhajoby práce24,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.