Title: Problémy typologického třídění sídelních objektů na pískovci na příkladu sídelní aglomerace Valečov
Other Titles: Difficulty of Typological Classification of Settlement Objects on Sandstone on the Example of Valečov Agglomeration
Authors: Laštůvková, Karolína
Advisor: Gersdorfová Zlata, PhDr.
Referee: Chotěbor Petr, Ing. arch.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24746
Keywords: aglomerace;opevnění;valečov;husité;vojenské ležení;keramický soubor;archeologický výzkum
Keywords in different language: agglomeration;castle valečov;fortification;military camp;ceramic complex;archeological research;sandstone;hussites
Abstract: Práce se zabývá sídelní aglomerací Valečov, která se nachází v bezprostřední blízkosti hradu Valečova v Českém ráji. Hlavním cílem byla typologizace všech objektů na lokalitě, které byly popisované deskriptivním způsobem a zaznamenány do databáze. Dále byly provedeny půdorysy tří objektů. Všechny objekty byly roztříděny do jednotlivých kategorií, podle toho, zda byly zastropené, nezastropené nebo pouze hypotetické.
Abstract in different language: This thesis deals with Valečov settlement agglomeration that closely borders with castle Valečov that is situated 3.5 km from the city of Mnichovo Hradiště. Main goals of the thesis were making of database with objects, three ground plans and map plan, where are localized objects of residential, operational and economic character.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Lastuvkova.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
Lastuvkova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce783,78 kBAdobe PDFView/Open
Lastuvkova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce284,36 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Lastuvkova.pdfPrůběh obhajoby práce35,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.